Skip to main content

đor ćutuk značenje

Šta znači đor ćutuk

Na latinici: Definicija i značenje reči đor ćutuk (tur. kor kotek) mrtav pijan, pijan kao tresak.

Reč đor ćutuk napisana unazad: kutuć rođ

đor ćutuk se sastoji od 9 slova.

Šta je đor ćutuk

На Ћирилици: (тур. кор котек) мртав пијан, пијан као тресак.

Slično: 
Sve reči na slovo