Skip to main content

đor ćutuk značenje

šta znači đor ćutuk

Na latinici: Definicija i značenje reči đor ćutuk (tur. kor kotek) mrtav pijan, pijan kao tresak.

Reč đor ćutuk napisana unazad: đor ćutuk i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (тур. кор котек) мртав пијан, пијан као тресак.

Slično: 
Sve reči na slovo d