Skip to main content

đornuti se značenje

šta znači đornuti se

Na latinici: Definicija i značenje reči đornuti se (tur. kormek) napiti se kao tre sak,

Reč đornuti se napisana unazad: đornuti se i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (тур. кормек) напити се као тре сак,

Slično: 
Sve reči na slovo d