Skip to main content

đumruk značenje

šta znači đumruk

Na latinici: Definicija i značenje reči đumruk (tur. gumriik carina) trošarina, carina; taksa za prolaz.

Reč đumruk sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. гумриик царина) трошарина, царина; такса за пролаз.


Sve reči na slovo d