Skip to main content

đumruk značenje

Šta znači đumruk

Na latinici: Definicija i značenje reči đumruk (tur. gumriik carina) trošarina, carina; taksa za prolaz.

Reč đumruk napisana unazad: kurmuđ

đumruk se sastoji od 6 slova.

Šta je đumruk

На Ћирилици: (тур. гумриик царина) трошарина, царина; такса за пролаз.

Slično: 
Sve reči na slovo