Skip to main content

đunija značenje

šta znači đunija

Na latinici: Definicija i značenje reči đunija (tur. giiniye) spoljašnji izgled, oblik; sredstvo, način.

Reč đunija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. гииниyе) спољашњи изглед, облик; средство, начин.


Sve reči na slovo d