Skip to main content

đunija značenje

Šta znači đunija

Na latinici: Definicija i značenje reči đunija (tur. giiniye) spoljašnji izgled, oblik; sredstvo, način.

Reč đunija napisana unazad: ajinuđ

đunija se sastoji od 6 slova.

Šta je đunija

На Ћирилици: (тур. гииниyе) спољашњи изглед, облик; средство, начин.

Slično: 
Sve reči na slovo