Skip to main content

đunija značenje

šta znači đunija

Na latinici: Definicija i značenje reči đunija (tur. giiniye) spoljašnji izgled, oblik; sredstvo, način.

Reč đunija napisana unazad: đunija i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. гииниyе) спољашњи изглед, облик; средство, начин.

Slično: 
Sve reči na slovo d