Skip to main content

Dok značenje

šta znači Dok

Na latinici: Definicija i značenje reči Dok (eng. dock) najunutarnjiji deo pristaništa, vodeni bazen snabdeven vranama i ustavama kako bi mogao stalno imati duboku vodu radi prijema natovarenih brodova; suvi dok, radionica za građenje i opravku brodova, ozidan bazen, toliko dubok da može primiti brod. Kada brod uđe u takav dok, voda se iz njega iscrpe, a brod se spusti i zadrži na naročitom postelju. Pošto ga oprave, voda se ponovo pusti u bazen i brod opet isplovi. Plivajući dok podiže se tamo gde ne može biti suvi. Takav dok se pomoću vode potopi i brod na njega nasedne; zatim se voda iscrpe i on, zajedno sa brodom, iziđe na površinu.

Reč Dok sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. доцк) најунутарњији део пристаништа, водени базен снабдевен вранама и уставама како би могао стално имати дубоку воду ради пријема натоварених бродова; суви док, радионица за грађење и оправку бродова, озидан базен, толико дубок да може примити брод. Када брод уђе у такав док, вода се из њега исцрпе, а брод се спусти и задржи на нарочитом постељу. Пошто га оправе, вода се поново пусти у базен и брод опет исплови. Пливајући док подиже се тамо где не може бити суви. Такав док се помоћу воде потопи и брод на њега наседне; затим се вода исцрпе и он, заједно са бродом, изиђе на површину.


Dokumentirati pismeno posvedočiti, podneti dokaz, potkrepiti dokazima; otkriti....
Dokumentarno film vrsta filma u kome se bez igrane radnje i glumaca prikazuju pojave i ...
Dokumentaran ispravni, poveljni, koji se osniva na ispravama, poveljama; činjeni...
Dokumenat pismen dokaz, isprava, povelja; dokumentum privatum privatna isprav...
Doktrinarizam sklonost odlučivanju samo na osnovu apstraktnih teorija, bez obzira...
Doktrinaran učen; koji ima više poverenja u svoje mišljenje nego u ono čemu ga ...
Sve reči na slovo d