Skip to main content

Droška značenje

šta znači Droška

Na latinici: Definicija i značenje reči Droška (rus. drožki) laka, otkrivena ruska kola sa tri sedišta i niskim točkovima.

Reč Droška sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (рус. дрожки) лака, откривена руска кола са три седишта и ниским точковима.


Droška laka, otkrivena ruska kola sa tri sedišta i niskim točkovima....
Drops vrsta sitnih voćnih bombona; sp. udubljenje na trkačkoj stazi....
Dromos trka, na kolima ili peške, koju su stari Grci držali o gimnastičkim...
Dromedar obična jednogrba kamila; vrsta brze jedrilice....
Drombulja Muz. mali metalni instrumenat u obliku potkovice u dnu koje je ugra...
Drozometrija merenje količine rose koja padne. ...
Sve reči na slovo d