Skip to main content

Droška značenje

Šta znači Droška


Droška

latinica:

Definicija i značenje reči Droška (rus. drožki) laka, otkrivena ruska kola sa tri sedišta i niskim točkovima.

Reč Droška napisana unazad: akšord

Droška se sastoji od 6 slova.

sta je Droška

Slično:
Droška laka, otkrivena ruska kola sa tri sedišta i niskim točko...
Drops vrsta sitnih voćnih bombona; sp. udubljenje na trkačkoj st...
Dromos trka, na kolima ili peške, koju su stari Grci držali o gi...
Dromedar obična jednogrba kamila; vrsta brze jedrilice....
Drombulja Muz. mali metalni instrumenat u obliku potkovice u dnu koj...
Drozometrija merenje količine rose koja padne. ...
Sve reči na slovo d