Skip to main content

Dualitet značenje

Šta znači Dualitet


Dualitet

latinica:

Definicija i značenje reči Dualitet (latinski dualis) dvojstvo, dvojina; logika: zakon logičkog raščlanjivanja misaone sadržine na dva dela (subjekat — predikat).

Reč Dualitet napisana unazad: tetilaud

Dualitet se sastoji od 8 slova.

sta je Dualitet

Slično:
Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misa...
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti n...
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o posto...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored j...
Sve reči na slovo d