Skip to main content

Dualitet značenje

šta znači Dualitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Dualitet (latinski dualis) dvojstvo, dvojina; logika: zakon logičkog raščlanjivanja misaone sadržine na dva dela (subjekat — predikat).

Reč Dualitet sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. дуалис) двојство, двојина; лог. закон логичког рашчлањивања мисаоне садржине на два дела (субјекат — предикат).


Dualitet dvojstvo, dvojina; log. zakon logičkog raščlanjivanja misaone sadrži...
Dualistički koji se osniva na dualizmu...
Dualist(a) pristalica duali-zma; pristalica deljenja upravne vlasti na dva sam...
Dualizam fil. učenje o dvojstvu, deljenje na dvoje, učenje o postojanju dvaj...
Dual gram. dvoji-na, osobina nekih jezika koji imaju, pored jednine i m...
Sve reči na slovo d