Skip to main content

Dulcin značenje

šta znači Dulcin

Na latinici: Definicija i značenje reči Dulcin (latinski dulcis)hemija: bezbojan prašak, 200 puta slađi od šećera.

Reč Dulcin sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. дулцис) хем. безбојан прашак, 200 пута слађи од шећера.


Dulčineja ime ljubaznice Don Kihotove; otuda, u podrugljivom smislu: ljubavni...
Dulcifikacija slađenje, zaslađivanje....
Dulcin hem. bezbojan prašak, 200 puta slađi od šećera....
Dulek tikva, bundeva; mala nenarasla tikva, tikvica u vrtu....
Sve reči na slovo d