Skip to main content

Džebelija značenje

šta znači Džebelija

Na latinici: Definicija i značenje reči Džebelija (pere. gebe,od turske reči: cebeli bojni oklop) konjanik koga je spahija stare Turske bio obavezan da naoruža i povede u rat o svom trošku.

Reč Džebelija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (пере. гебе, тур. цебели бојни оклоп) коњаник кога је спахија старе Турске био обавезан да наоружа и поведе у рат о свом трошку.


Džep platnene kesica prišivene u odelu za nošenje sitnih stvari....
Džentri stalež uglednih građana i privrednike koji nisu plemići : naučnici,...
Džentlmenski sporazum neformalni dogovor između visokih predstavnika dve ili više država k...
Džentlmen gospodin, čovek koji je gospodin u punom i najlepšem smislu, tj. po...
Dženet muhamedanski raj....
Dženem muhamedanski pakao....
Sve reči na slovo d