Skip to main content

Dželebdžija značenje

šta znači Dželebdžija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dželebdžija (arap.-tur. celepci) trgovac stokom; odgajivač stoke, stočar; dželepčija.

Reč Dželebdžija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (арап.-тур. целепци) трговац стоком; одгајивач стоке, сточар; джелепчија.


Džep platnene kesica prišivene u odelu za nošenje sitnih stvari....
Džentri stalež uglednih građana i privrednike koji nisu plemići : naučnici,...
Džentlmenski sporazum neformalni dogovor između visokih predstavnika dve ili više država k...
Džentlmen gospodin, čovek koji je gospodin u punom i najlepšem smislu, tj. po...
Dženet muhamedanski raj....
Dženem muhamedanski pakao....
Sve reči na slovo d