Skip to main content

Džembori značenje

šta znači Džembori

Na latinici: Definicija i značenje reči Džembori (eng. jamboree „bučno veselje") naziv za međunarodni s let skauta

Reč Džembori sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (енг. јамборее „бучно весеље") назив за међународни с лет скаута


Džep platnene kesica prišivene u odelu za nošenje sitnih stvari....
Džentri stalež uglednih građana i privrednike koji nisu plemići : naučnici,...
Džentlmenski sporazum neformalni dogovor između visokih predstavnika dve ili više država k...
Džentlmen gospodin, čovek koji je gospodin u punom i najlepšem smislu, tj. po...
Dženet muhamedanski raj....
Dženem muhamedanski pakao....
Sve reči na slovo d