Skip to main content

Džemijet značenje

šta znači Džemijet

Na latinici: Definicija i značenje reči Džemijet (arap. gam-iyya,od turske reči: cemiyet) udruženje, društvo.

Reč Džemijet sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (арап. гам-иyyа, тур. цемиyет) удружење, друштво.


Džep platnene kesica prišivene u odelu za nošenje sitnih stvari....
Džentri stalež uglednih građana i privrednike koji nisu plemići : naučnici,...
Džentlmenski sporazum neformalni dogovor između visokih predstavnika dve ili više država k...
Džentlmen gospodin, čovek koji je gospodin u punom i najlepšem smislu, tj. po...
Dženet muhamedanski raj....
Dženem muhamedanski pakao....
Sve reči na slovo d