Skip to main content

Dženaza značenje

šta znači Dženaza

Na latinici: Definicija i značenje reči Dženaza (arap. ganaza,od turske reči: cenaze) kod muslimana: 1. molitva za dušu umrloga; 2. pogreb, sprovod.

Reč Dženaza sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (арап. ганаза, тур. ценазе) код муслимана: 1. молитва за душу умрлога; 2. погреб, спровод.


Džep platnene kesica prišivene u odelu za nošenje sitnih stvari....
Džentri stalež uglednih građana i privrednike koji nisu plemići : naučnici,...
Džentlmenski sporazum neformalni dogovor između visokih predstavnika dve ili više država k...
Džentlmen gospodin, čovek koji je gospodin u punom i najlepšem smislu, tj. po...
Dženet muhamedanski raj....
Dženem muhamedanski pakao....
Sve reči na slovo d