Skip to main content

Džin značenje

šta znači Džin

Na latinici: Definicija i značenje reči Džin (arap. ginn,od turske reči: cin) 2. mit. u verovanju muslimanskih naroda: vrsta dobrih i zlih duhova, obdarenih natprirodnom snagom i sposobnošću da se učine nevidljivim; div, gorostas, orijaš, ispolin.

Reč Džin sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (арап. гинн, тур. цин) 2. мит. у веровању муслиманских народа: врста добрих и злих духова, обдарених натприродном снагом и способношћу да се учине невидљивим; див, горостас, оријаш, исполин.


Džidža dečija igračka; imitacija pravog nakita....
Džip vrsta malih, lakih i veoma otpornih automobila, sa strane otvorenih...
Džindžer-bir pivo pomešano sa isiotom , đumbirno pivo....
Džindžer-ejl slatko piće od đumbira . ...
Džinistan mit. pustinja duhova ili demona. ...
Džingo čovek raspoložen šovinistički i ratoborno ....
Sve reči na slovo d