Skip to main content

Efidrijade značenje

Šta znači Efidrijade


Efidrijade

latinica:

Definicija i značenje reči Efidrijade (od grčke reči: eph, hydor voda) mit. vodene nimfe, boginje izvora i bunara kod starih Grka.

Reč Efidrijade napisana unazad: edajirdife

Efidrijade se sastoji od 10 slova.

sta je Efidrijade

Slično:
Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. p...
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva stra...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim...
Sve reči na slovo e