Skip to main content

Efidrijade značenje

šta znači Efidrijade

Na latinici: Definicija i značenje reči Efidrijade (od grčke reči: eph-, hydor voda) mit. vodene nimfe, boginje izvora i bunara kod starih Grka.

Reč Efidrijade sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. епх-, хyдор вода) мит. водене нимфе, богиње извора и бунара код старих Грка.


Eficijencija dejstvenost; delatnost, radinost....
Eficijentan dejstven, uspešan, delatan, izvršan; kauza eficijens v. pod kauza....
Efikasnost dejstvenost, delatnost, radinost, uspešnost....
Efikasan dejstven, uspešan, snažan, od dejstva, delatan....
Efijaltes med. mora, osećanje pritiska pri spavanju, koje uliva strah i gotov...
Efijalt Grk koji je 480. pre n. e., Persijancima pred Termopilskim klancem ...
Sve reči na slovo e