Skip to main content

Ekloga značenje

šta znači Ekloga

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekloga (od grčke reči: eklego odabiram, ekloge) poet. izabrana pesma; obično: pas-gdrska pesma, pesma iz prirode, idilična pesma (po tome što Vergilijeve idile nose naslov „Ekloge").

Reč Ekloga sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. еклего одабирам, еклоге) поет. изабрана песма; обично: пас-гдрска песма, песма из природе, идилична песма (по томе што Вергилијеве идиле носе наслов „Еклоге").


Eklogit «»», metamorfna stena sastavljena od granata i piroksena ili amfibola...
Ekliptika astr. Sunčeva putanja, najveći krug na nebeskom svodu koji Sunce u ...
Eklipsa astr. pomračenje nekog nebeskog tela usled toga što se između njega...
Eklerirati osvetliti, obasjati, posvetliti; voj. izviđati, izvideti, biti u iz...
Eklerer pl. voj. trupe prethodnice, čarkaši, četnici; naročito: lako naoruža...
Ekleraža osvetljenje, osvetljavanje; ulog u igri....
Sve reči na slovo e