Skip to main content

Ekran

Šta znači Ekran


Ekran značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekran (od francuske reči: esgap) 1. platno na koje se projektuju slike s filmske trake; 2. deo televizora na kome se pojavljuje slika, prednji deo katodne cevi; 3. pomičan zid, zaklon, pregrada

Reč Ekran napisana unazad: narke

Ekran se sastoji od 5 slova.

sta je Ekran

Slično:
Šta znači Ekritir pl. spisi; trg. računi, pisma....
Šta znači Ekrem najveći, najplemenitiji, najmilostiviji....
Šta znači Ekranizirati roman, epopeju, pozorišno delo i dr. obraditi kao scenario ...
Šta znači Ekranizacija snimanje, pretvaranje u film....
Šta znači Ekrazit razorni materijal kojim se pune bombe, pikrinska kiselina....
Šta znači Ekrazirati zgaziti, zgnječiti, smrviti, zdrobiti, uništiti....