Skip to main content

Ekvator

Šta znači Ekvator


Ekvator značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekvator (latinski aequare izjednačiti, aequator) geogr. polutar, linija Zemljine lopte koja je od oba Zemljina pola podjednako udaljena i koja deli Zemlju na severnu i južnu poluloptu.

Reč Ekvator napisana unazad: rotavke

Ekvator se sastoji od 7 slova.

sta je Ekvator

Slično:
Šta znači Ekvus jednak, ravan, prav; pravedan; ekvo animo ravnodušno, mi...
Šta znači Ekvitet jednakost, ravnopravnost; pravednost, pravilnost...
Šta znači Ekvitacija veština jahanja, jahanje....
Šta znači Ekvitas prav. osećanje pravičnosti kojim sudija ima pravo da se ru...
Šta znači Ekvipotencijalan koji ima isti potencijal; ekvipotencijalna površina ili ni...
Šta znači Ekvipolencija jednaka važnost; jednako značenje; jednaka vrednost; log....