Skip to main content

Ekvator značenje

šta znači Ekvator

Na latinici: Definicija i značenje reči Ekvator (latinski aequare izjednačiti, aequator) geogr. polutar, linija Zemljine lopte koja je od oba Zemljina pola podjednako udaljena i koja deli Zemlju na severnu i južnu poluloptu.

Reč Ekvator sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аеqуаре изједначити, аеqуатор) геогр. полутар, линија Земљине лопте која је од оба Земљина пола подједнако удаљена и која дели Земљу на северну и јужну полулопту.


Ekvus jednak, ravan, prav; pravedan; ekvo animo ravnodušno, mirno, spoko...
Ekvitet jednakost, ravnopravnost; pravednost, pravilnost...
Ekvitacija veština jahanja, jahanje....
Ekvitas prav. osećanje pravičnosti kojim sudija ima pravo da se ruko-vodi ka...
Ekvipotencijalan koji ima isti potencijal; ekvipotencijalna površina ili nivoska pov...
Ekvipolencija jednaka važnost; jednako značenje; jednaka vrednost; log. jednako z...
Sve reči na slovo e