Skip to main content

Ekvivalencija

Šta znači Ekvivalencija


Ekvivalencija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekvivalencija (od latinske reči: aequivalere) jednakost vrednosti, jednaka vrednost; jednaka (ili ista) vrednost, odgovarajuća vrednost.

Reč Ekvivalencija napisana unazad: ajicnelavivke

Ekvivalencija se sastoji od 13 slova.

sta je Ekvivalencija

Slično:
Šta znači Ekvus jednak, ravan, prav; pravedan; ekvo animo ravnodušno, mi...
Šta znači Ekvitet jednakost, ravnopravnost; pravednost, pravilnost...
Šta znači Ekvitacija veština jahanja, jahanje....
Šta znači Ekvitas prav. osećanje pravičnosti kojim sudija ima pravo da se ru...
Šta znači Ekvipotencijalan koji ima isti potencijal; ekvipotencijalna površina ili ni...
Šta znači Ekvipolencija jednaka važnost; jednako značenje; jednaka vrednost; log....