Skip to main content

Ekvivalentan

Šta znači Ekvivalentan


Ekvivalentan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Ekvivalentan (od latinske reči:) jednakovredan, jednake vrednosti; ekvivalentna težina nekog elementa jeste količnik iz atomske težine i vrednosti toga elementa; koji ima jednako dejstvo; koji ima isto značenje.

Reč Ekvivalentan napisana unazad: natnelavivke

Ekvivalentan se sastoji od 12 slova.

sta je Ekvivalentan

Slično:
Šta znači Ekvus jednak, ravan, prav; pravedan; ekvo animo ravnodušno, mi...
Šta znači Ekvitet jednakost, ravnopravnost; pravednost, pravilnost...
Šta znači Ekvitacija veština jahanja, jahanje....
Šta znači Ekvitas prav. osećanje pravičnosti kojim sudija ima pravo da se ru...
Šta znači Ekvipotencijalan koji ima isti potencijal; ekvipotencijalna površina ili ni...
Šta znači Ekvipolencija jednaka važnost; jednako značenje; jednaka vrednost; log....