Skip to main content

Eliminirati

Šta znači Eliminirati


Eliminirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eliminirati (latinski limen prag, eliminare s one strane praga staviti, isterati iz kuće) isključiti, isključiva™, izbacivati, izbaciti; isterati, udaljiti; izostaviti, izostavljati, brisati, izbrisati.

Reč Eliminirati napisana unazad: itarinimile

Eliminirati se sastoji od 11 slova.

sta je Eliminirati

Slično:
Šta znači Elitrocela med. prosutost materice....
Šta znači Elitrotomija med. sečenje materice....
Šta znači Elitroragija med. krvarenje iz materice. ...
Šta znači Elitroptoza med. poremećaj u materici. ...
Šta znači Elitronkus med. otok na materici, oticanje materice...
Šta znači Elitritis med. zapaljenje materice....