Skip to main content

Eminencija značenje

šta znači Eminencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Eminencija (latinski eminentia) istaknutom1 , odlučnost, uzvišenost; kao titula: preuzvišenost;medicina: strčaše, ispupčenje, ispupče-nost, npr. neke kosti.

Reč Eminencija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. еминентиа) истакнутом1 , одлучност, узвишеност; као титула: преузвишеност; мед. стрчаше, испупчење, испупче-ност, нпр. неке кости.


Emitirati poslati, izaslati, izašiljati, odašiljati, odaslati; izdati hartije...
Emiter l. odašiljač; 2. elek-troda nekih poluvodoničkih naprava....
Emitent onaj koji šalje izaslanika; onaj koji izdaje ili pušta u opticaj ha...
Emisioni koji se tiče emisije ili je u vezi sa emisijom; emisiona vanka fin. ...
Emisar l. izaslanik, poverljiva ličnost koju neki čovek, grupa ljudi ili ...
Emirat oblast pod vlašću emira...
Sve reči na slovo e