Skip to main content

Eminencija

Šta znači Eminencija


Eminencija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eminencija (latinski eminentia) istaknutom1 , odlučnost, uzvišenost; kao titula: preuzvišenost; medicina: strčaše, ispupčenje, ispupčenost, npr. neke kosti.

Reč Eminencija napisana unazad: ajicnenime

Eminencija se sastoji od 10 slova.

sta je Eminencija

Slično:
Šta znači Emitirati poslati, izaslati, izašiljati, odašiljati, odaslati; izdat...
Šta znači Emiter l. odašiljač; 2. elek-troda nekih poluvodoničkih naprava....
Šta znači Emitent onaj koji šalje izaslanika; onaj koji izdaje ili pušta u ...
Šta znači Emisioni koji se tiče emisije ili je u vezi sa emisijom; emisiona v...
Šta znači Emisar l. izaslanik, poverljiva ličnost koju neki čovek, grupa l...
Šta znači Emirat oblast pod vlašću emira...