Skip to main content

Emisija

Šta znači Emisija


Emisija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Emisija (latinski emissio) slanje, izašiljanje, odašiljanje, odavanje, izbacivanje, ispuštanje; puštanje, isticanje tečnosti; izdavanje novih hartija od vrednosti: novčanica (banknota), desnica (akcija) itd.; fizika: odašiljanje, ispuštanje u okolni prostor (toplote); zračenje, puštanje radiotalasa, puštanje preko radija govora, muzike i dr.

Reč Emisija napisana unazad: ajisime

Emisija se sastoji od 7 slova.

sta je Emisija

Slično:
Šta znači Emitirati poslati, izaslati, izašiljati, odašiljati, odaslati; izdat...
Šta znači Emiter l. odašiljač; 2. elek-troda nekih poluvodoničkih naprava....
Šta znači Emitent onaj koji šalje izaslanika; onaj koji izdaje ili pušta u ...
Šta znači Emisioni koji se tiče emisije ili je u vezi sa emisijom; emisiona v...
Šta znači Emisar l. izaslanik, poverljiva ličnost koju neki čovek, grupa l...
Šta znači Emirat oblast pod vlašću emira...