Skip to main content

Entofiton značenje

šta znači Entofiton

Na latinici: Definicija i značenje reči Entofiton (od grčke reči: entos, phyton biljka) vot. biljka gotovanka, parazitna biljka.

Reč Entofiton sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. ентос, пхyтон биљка) вот. биљка готованка, паразитна биљка.


Entuzijast zanesenjak, oduševljen čovek, strastan obožavalac ili poštovalac ko...
Entropija fiz. funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću danog sta...
Entripsologija med. nauka o unošenju lekova u telo trljanjem....
Entrata predigra, uvod, introdukcija; ulazna cena, ulaznica....
Entofiton vot. biljka gotovanka, parazitna biljka....
Entotični šumovi med. subjektivni šumovi koje čuje samo sopstvenik obolelog uha....
Sve reči na slovo e