Skip to main content

Entrata značenje

šta znači Entrata

Na latinici: Definicija i značenje reči Entrata (ital. entrata) predigra, uvod, introdukcija; ulazna cena, ulaznica.

Reč Entrata sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. ентрата) предигра, увод, интродукција; улазна цена, улазница.


Entuzijast zanesenjak, oduševljen čovek, strastan obožavalac ili poštovalac ko...
Entropija fiz. funkcija čija veličina služi kao mera za verovatnoću danog sta...
Entripsologija med. nauka o unošenju lekova u telo trljanjem....
Entrata predigra, uvod, introdukcija; ulazna cena, ulaznica....
Entofiton vot. biljka gotovanka, parazitna biljka....
Entotični šumovi med. subjektivni šumovi koje čuje samo sopstvenik obolelog uha....
Sve reči na slovo e