Skip to main content

Epohalan

Šta znači Epohalan


Epohalan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Epohalan (od grčke reči: epoche) znatan, veoma značajan, velik, koji čini epohu, koji svojom vrednošću i značajem nadmašava sve što se u tom vremenu dogodilo i daje mu svoje obeležje (npr. epohalan pronalazak, uspeh islično:).

Reč Epohalan napisana unazad: nalahope

Epohalan se sastoji od 8 slova.

sta je Epohalan

Slično:
Šta znači Epohant onaj koji izvrši nešto krupno i značajno, onaj koji preds...
Šta znači Epoha doba, vreme nekoga znatnog događaja od koga se počinje br...
Šta znači Epopeja junački spev, jedinstveno pesničko prikazivanje izvesnog n...
Šta znači Eponimičav nazvan, prozvan, istoime-ni; kada smisao i značenje imena ...
Šta znači Eponim onaj po kojem je nešto nazvano, koji daje nekoj stvari im...
Šta znači Epolman voj. grudobran napravljen od nabacane zemlje, džakova pes...