Skip to main content

Erozija značenje

Šta znači Erozija


Erozija

latinica:

Definicija i značenje reči Erozija (latinski erosio) razjedanje, najedanje, nagrizanje; razjedenost, nagrizenost, najedenost; geologija: odnošenje, skidanje; razjedeno mesto; medicina: površinski, najčešće prugasti i vidno ograničeni nedostaci u sluzokoži pojedinih organa, npr. želuca, materičnog grlića, rožnjače i dr.

Reč Erozija napisana unazad: ajizore

Erozija se sastoji od 7 slova.

sta je Erozija

Slično:
Šta znači Erotomanija ljubavno ludilo; med. duševni poremećaj kod nekoga koji je...
Šta znači Erotičan ljubavni; sklon ljubavi, zaljubljiv, zaljubljen; erotična ...
Šta znači Erotika veština vođenja ljubavi, nauka o ljubavi; ljubavno pesništ...
Šta znači Erotik pisac ljubavnih pesama, ljubavni pesnik....
Šta znači Erotiziranje fiziol. specifično spolni uticaj materija koje spolne žlez...
Šta znači Erotizacija dovo-đenje u erotično stanje, povećanje erotič-nog nagona...