Skip to main content

Erozija značenje

šta znači Erozija

Na latinici: Definicija i značenje reči Erozija (latinski erosio) razjedanje, najedanje, nagrizanje; razjedenost, nagrizenost, najedenost;geologija: odnošenje, skidanje; razjedeno mesto;medicina: površinski, najčešće prugasti i vidno ograničeni nedostaci u sluzo-koži pojedinih organa, npr. želuca, ma-teričnog grlića, rožnjače i dr.

Reč Erozija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. еросио) разједање, наједање, нагризање; разједеност, нагризеност, наједеност; геол. одношење, скидање; разједено место; мед. површински, најчешће пругасти и видно ограничени недостаци у слузо-кожи појединих органа, нпр. желуца, ма-теричног грлића, рожњаче и др.


Erotomanija ljubavno ludilo; med. duševni poremećaj kod nekoga koji je obuzet st...
Erotičan ljubavni; sklon ljubavi, zaljubljiv, zaljubljen; erotična poezija l...
Erotika veština vođenja ljubavi, nauka o ljubavi; ljubavno pesništvo....
Erotik pisac ljubavnih pesama, ljubavni pesnik....
Erotiziranje fiziol. specifično spolni uticaj materija koje spolne žlezde luče u ...
Erotizacija dovo-đenje u erotično stanje, povećanje erotič-nog nagona...
Sve reči na slovo e