Skip to main content

Eruptivan

Šta znači Eruptivan


Eruptivan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Eruptivan (latinski erumpere izbijati, izbiti, eruptivus) koji je postao izbijanjem iz unutrašnjosti Zemlje; eruptivno stenje stenje koje je postalo od magme ili lane; eruptivna groznica groznica sa ospama, koprivna groznica.

Reč Eruptivan napisana unazad: navitpure

Eruptivan se sastoji od 9 slova.

sta je Eruptivan

Slično:
Šta znači Erupcija izbijanje, izliv ; geol. izbacivanje, npr. nekog vulkana; ...
Šta znači Eruktirati med. rigati, izri-gati, izrigivati, podrigivati....
Šta znači Erudicija načitanost, učenost, obrazovanost, naučnost....
Šta znači Eruditan obrazovan, načitan, učen, naučni....
Šta znači Erudit učenjak, naučio obrazovan čovek, znalac....
Šta znači Erugo rđa na bakru, bakarni oksid...