Skip to main content

Etnicki

Šta znači Etnicki


Etnicki značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Etnicki (od grčke reči: ethnikos) prvobitno: neznabožački (zato što su hrišćanski pisci srednjeg veka sve nehrišćane i nejevreje nazivali ethnea, latinski gentes = narodi); danas: narodni, narodnosni, svojstven narodu, poreklom iz naroda, u vezi s narodom.

Reč Etnicki napisana unazad: ikcinte

Etnicki se sastoji od 7 slova.

sta je Etnicki

Slično:
Šta znači Etnocentrizam soc. uzdizanje nacionalne ili druge etničke zajednice kojo...
Šta znači Etnos pleme, narod....
Šta znači Etnopsihologija nauka koja proučava duševne osobine većih zajednica i po...
Šta znači Etnomuzikologija deo muzikologije koji se bavi proučavanjem narodnog folklor...
Šta znači Etnolingvistika deo lingvistike koji proučava odnos između jezika i narod...
Šta znači Etnoliza proučavanje izdvajanja pojedinih ljudskih grupa i kultura...