Skip to main content

Etnicki značenje

šta znači Etnicki

Na latinici: Definicija i značenje reči Etnicki (od grčke reči: ethnikos) prvobitno: neznabožački (zato što su hrišćanski pisci srednjeg veka sve nehrišćane i nejevreje nazivali ethnea, latinski gentes = narodi); danas: narodni, narodnosni, svojstven narodu, poreklom iz naroda, u vezi s narodom.

Reč Etnicki sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. етхникос) првобитно: незнабожачки (зато што су хришћански писци средњег века све нехришћане и нејевреје називали етхнеа, лат. гентес = народи); данас: народни, народносни, својствен народу, пореклом из народа, у вези с народом.


Etnocentrizam soc. uzdizanje nacionalne ili druge etničke zajednice kojoj se pripa...
Etnos pleme, narod....
Etnopsihologija nauka koja proučava duševne osobine većih zajednica i pojedinih na...
Etnomuzikologija deo muzikologije koji se bavi proučavanjem narodnog folklora....
Etnolingvistika deo lingvistike koji proučava odnos između jezika i naroda, kao i u...
Etnoliza proučavanje izdvajanja pojedinih ljudskih grupa i kultura iz širih ...
Sve reči na slovo e