Skip to main content

Eudemonizam značenje

šta znači Eudemonizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Eudemonizam (od grčke reči: eu-daimon srećan, blažen) fil. etički pravac koji smatra sreću i blaženstvo kao glavni motiv, pobudu i svrhu svih naših težnji (pr. eudemoni-stički); eudemonologija.

Reč Eudemonizam napisana unazad: eudemonizam i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. еу-даимон срећан, блажен) фил. етички правац који сматра срећу и блаженство као главни мотив, побуду и сврху свих наших тежњи (пр. еудемони-стички); еудемонологија.

Slično: 
Eudiometrijski koji se tiče eudiome-trije, koji je u vezi sa eudiometrijom. ...
Eudiometrija ispitivanje kakvoće vazduha....
Eudiometar instrument za ispitivanje vazduha, tj. za utvrđivanje sadržine kise...
Eudiobiotika veština, živeti vedro i udobno; eubiotika....
Eudinamija ned. krepkost, snažnost; up. eukrazija. ...
Eudemonolog fil. v. eudemonist....
Sve reči na slovo e