Skip to main content

Evidencija značenje

Šta znači Evidencija


Evidencija

latinica:

Definicija i značenje reči Evidencija (latinski evidentia) očiglednost, očevidnost; logika: svojstvo nekih sudova koji su po neposrednom opažanju i misaonoj nužnosti istiniti; pregled iz koga se vidi da je nešto postojalo, da se nešto zbilo, da je nešto urađeno; držati u evidenciji imati u vidu, vodi i o čemu računa dok se ne ukaže mogućnost da se izvrši.

Reč Evidencija napisana unazad: ajicnedive

Evidencija se sastoji od 10 slova.

sta je Evidencija

Slično:
Eviscerirati med. izvaditi utrobu, npr. iz leša....
Evirirati oduzeti muškost, uškopiti....
Eviracija oduzimanje muškosti, uškopljavanje; prerano gubljenje muš...
Evincirati dokazati, ubediti, izložiti, prikazati; ispoljiti; prav. j...
Evincioilan koji ima da se dokaže, koji je za dokazivanje...
Evincent prav. onaj koji, u toku jednog pravnog spora, drugoj stran...
Sve reči na slovo E