Skip to main content

Evidencija značenje

šta znači Evidencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Evidencija (latinski evidentia) očiglednost, očevidnost; logika: svojstvo nekih sudova koji su po neposrednom opažanju i misaonoj nužnosti istiniti; pregled iz koga se vidi da je nešto postojalo, da se nešto zbilo, da je nešto urađeno; držati u evidenciji imati u vidu, vodi- i o čemu računa dok se ne ukaže mogućnost da se izvrši.

Reč Evidencija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. евидентиа) очигледност, очевидност; лог. својство неких судова који су по непосредном опажању и мисаоној нужности истинити; преглед из кога се види да је нешто постојало, да се нешто збило, да је нешто урађено; држати у евиденцији имати у виду, води- и о чему рачуна док се не укаже могућност да се изврши.


Eviscerirati med. izvaditi utrobu, npr. iz leša....
Evirirati oduzeti muškost, uškopiti....
Eviracija oduzimanje muškosti, uškopljavanje; prerano gubljenje muškosti....
Evincirati dokazati, ubediti, izložiti, prikazati; ispoljiti; prav. jam-čiti, b...
Evincioilan koji ima da se dokaže, koji je za dokazivanje...
Evincent prav. onaj koji, u toku jednog pravnog spora, drugoj stranci nešto ...
Sve reči na slovo e