Skip to main content

Figuracija značenje

šta znači Figuracija

Na latinici: Definicija i značenje reči Figuracija (latinski figuratio) 1. uobličavanje, uobličenje, oblikovanje, davanje oblika; oblik; 2. poet. slikovito predstavljanje, izražavanje u slikama; 3. muz. mešavina skladnih i neskladnih akorada; oživljavanje govora ili muzičkog komada figurama.

Reč Figuracija napisana unazad: figuracija i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. фигуратио) 1. уобличавање, уобличење, обликовање, давање облика; облик; 2. поет. сликовито представљање, изражавање у сликама; 3. муз. мешавина складних и нескладних акорада; оживљавање говора или музичког комада фигурама.

Slično: 
Figurirati praviti, stvarati ; predstavljati, prikazivati očigledno ili slikov...
Figuriran ukrašen šarama, na cvetove, na cvetiće, sa cvetovima ; slikovit, pr...
Figurina figuri-ca, kipić; sporedna figura, naročito na slikama predela; mo ...
Figuracija 1. uobličavanje, uobličenje, oblikovanje, davanje oblika; oblik; 2....
Figurativan slikovit, izražen u slici, u prenesenom smislu....
Figurant poz. sporedni igrač ili plesač, nema osoba, statist; fig. beznačajna...
Sve reči na slovo f