Skip to main content

Fiksiranje značenje

šta znači Fiksiranje

Na latinici: Definicija i značenje reči Fiksiranje (od latinske reči: fixus čvrst, utvrđen) 1. utvrđivanje, učvršćivanje, određivanje (stalne plate); 2. utvrđivanje (boje, negati-va fotografskih slika;isto znači i fiksirati 3); 3. neskidanje očiju sa koga, piljenje, upi-ljivanje, gledanje netremice

Reč Fiksiranje napisana unazad: fiksiranje i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. фиxус чврст, утврђен) 1. утврђивање, учвршћивање, одређивање (сталне плате); 2. утврђивање (боје, негати-ва фотографских слика; уп. фиксирати 3); 3. нескидање очију са кога, пиљење, упи-љивање, гледање нетремице

Slično: 
Fikus 1. bog. smokva ; 2. med. tuka na stražnjici ili na ženskom spolnom...
Fikcionalizam fil. oblik prag-matizma koji smatra da je religija, odnosno pojam b...
Fikcija 1. izmišljotina, zamišljena stvar; 2. u naučnom mišljenju: pretposta...
Fiktivan zamišljen, izmišljen, uobražen, tobožnji; pretpostavljen; up. fikci...
Fiksum nešto čvrsto, sigurno, utvrđeno, stalno, npr. plata, prihodi....
Fiksna ideja psih. misao utvrđena u glavu, misao koja se stalno nameće bolesnom du...
Sve reči na slovo f