Skip to main content

Filovati značenje

šta znači Filovati

Na latinici: Definicija i značenje reči Filovati (nem. fiillen) kuv. puniti, nadevati, (npr. paprike).

Reč Filovati napisana unazad: filovati i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. фииллен) кув. пунити, надевати, (нпр. паприке).

Slično: 
Fildžan šoljica za crnu kafu ....
Filc pust, presovana materija od vlakana, dlake i dr. za izradu šešira, ...
Filhelenizam prijateljstvo, ljubav prema Grcima....
Filhelen prijatelj Grka ....
Filharmonija 1. ljubav prema muzici; 2. udruženje muzički obrazovanih lica za ne...
Filtromanija ljubavno bezumlje izazvano ljubavnim napitkom....
Sve reči na slovo f