Skip to main content

Fistula značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski fistula cev; frula) 1. svirala od trske; 2.medicina: šupalj čir, gnojni otvor u koži; 3. muz. usiljeno visok i tanak glas (kao na svirali od trske) = falzet.

Reč Fistula napisana unazad: alutsif i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. фистула цев; фрула) 1. свирала од трске; 2. мед. шупаљ чир, гнојни отвор у кожи; 3. муз. усиљено висок и танак глас (као на свирали од трске) = фалзет.

Slično: 
Fišeklija voj. kožni pojas sa pregracima u kojima stoje naboji, fišeci za puš...
Fišek naboj za pušku, metak; kesa od hartije u obliku levka...
Fišbajn riblja kost, roža-sta ploča iz usta kitova od koje se prave šipke u ...
Fisura rascep, pukotina, pu-klina. fig sp. pripravan, pripremljen ....
Fistula 1. svirala od trske; 2. med. šupalj čir, gnojni otvor u koži; 3. mu...
Fistan suknja, suknjica....
Sve reči na slovo f