Skip to main content

Fitogen značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phyton, gen- koren od glgnest-hai postati) ono što stvara biljku, biljna materija; fitogeni pl. minerali koji su postali od biljaka (kameni ugalj, treset i drugo)-

Reč Fitogen napisana unazad: negotif i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. пхyтон, ген- корен од глгнест-хаи постати) оно што ствара биљку, биљна материја; фитогени пл. минерали који су постали од биљака (камени угаљ, тресет и ДР-)-

Slično: 
Fiturgija nauka o zasađivanju biljaka...
Fitocenologija biol. nauka o biljnim zajednica-ma ili fitocekozama. ...
Fitocenoza vot. biljna zajednica . ...
Fitohemija nauka o hemijskim materijama koje se dobivaju iz biljaka....
Fitofilacijum zimska, staklena bašta, staklara....
Fitotrofija ishranjivanje biljaka, negovanje biljaka....
Sve reči na slovo f