Skip to main content

Flegmatičan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phlegmatikos) pun žitke sluzi; hladnokrvan, neosetljiv, ravnodušan, trom, nedelatan; flegmatičan tempe-rament v. flegmatik.

Reč Flegmatičan napisana unazad: načitamgelf i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхлегматикос) пун житке слузи; хладнокрван, неосетљив, равнодушан, тром, неделатан; флегматичан темпе-рамент в. флегматик.

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f