Skip to main content

Fleksometar značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski flectere saviti, kriviti, od grčke reči: metron mera, merile) sprava za me-renje savijanja (krivljenja).

Reč Fleksometar napisana unazad: ratemoskelf i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. флецтере савити, кривити, грч. метрон мера, мериле) справа за ме-рење савијања (кривљења).

Slično: 
Fleš 1. magnezijumova svetlost pri fo-tografisanju; blic. fleš 2. figu...
Flertovati zabavljati se, udvarati se, ašikovati, koketirati....
Flert zabavljate, udvaranje, ašikovanje, ljubakanje, namigivanje, očijukan...
Fleret četvorougaoni tanak mač sa kuglicom na vrhu, služi za vežbanje u ma...
Flenkokratija vlast slugeranja, lakeje, udvorica. ...
Flenkiizam dodvoravanje, slugeranjstvo; osobina u karakteru eng. naroda da se ...
Sve reči na slovo f