Skip to main content

Fo-hi značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči kineski heroj, pronalazač nauke i veština, osnivač kineskog carstva i prvi zakonodavac (oko 2852—2738. pre n. e.).

Reč Fo-hi napisana unazad: ih-of i sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: кинески херој, проналазач науке и вештина, оснивач кинеског царства и први законодавац (око 2852—2738. пре н. е.).

Slično: 
Sve reči na slovo