Skip to main content

Forometar značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: rpegb, rćogeb nosim; donosim, metron mera, merile) 1. sprava za merenje sposobnosti nošenja (izdržljivo-sti) mostova, svodova itd.; 2. u poljopri-vredi: sprava za merenje rodnosti; 3.medicina: određivač skretanja vidne ose, stupnja he-teroforije.

Reč Forometar napisana unazad: ratemorof i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. рпегб, рћогеб носим; доносим, метрон мера, мериле) 1. справа за мерење способности ношења (издржљиво-сти) мостова, сводова итд.; 2. у пољопри-вреди: справа за мерење родности; 3. мед. одређивач скретања видне осе, ступња хе-терофорије.

Slično: 
Forceps med. klešta za izvlačenje deteta ....
Forum trg. tržište; fig. javno mesto; sud, merodavan sud, nadležno mesto; ...
Fortuna 1. mit. boginja sreće kod starih Rimljana ; 2. astr. asteroid otkri...
Fortifikacija soj. 1. nauka o utvrđivanju položaja; 2. utvrđenje, utvrđeno mesto;...
Fortati vući nekoga za nos, ismevati se kome; vortati. ...
Forsirati 1. ubrzati posao, ubrzavati posao, zapeti, zapinjati ; 2. prisiliti,...
Sve reči na slovo f