Skip to main content

Fototaksija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phos, taxis nameštanje)botanika: kretanje biljnih organa mnogih biljaka u pravcu Sunca, kao izvora svetlosti, npr. suncokret i dr.

Reč Fototaksija napisana unazad: ajiskatotof i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. пхос, таxис намештање) бот. кретање биљних органа многих биљака у правцу Сунца, као извора светлости, нпр. сунцокрет и др.

Slično: 
Fotocinkografija prenošenje fotografije na cinkanu ploču....
Fotohronograf fotografski aparat za snimanje slika u kretanju. ...
Fotohromija fotografisanje u prirodnim bojama, reprodukcija boja fotografskim pu...
Fotohrom fotografska slika u boji....
Fotohemija nauka o hemijskom dejstvu svetlosti....
Fotofobija med. strah od svetlosti, nepodnošenje svetlosti ....
Sve reči na slovo f