Skip to main content

Fragmentaran značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: fragmentarius) odlomačni, koji je u odlomcima; koji se daje u odlomcima; sačuvan samo u odlomcima; nepotpun, delimičan.

Reč Fragmentaran napisana unazad: naratnemgarf i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. фрагментариус) одломачни, који је у одломцима; који се даје у одломцима; сачуван само у одломцима; непотпун, делимичан.

Slično: 
Fraht vozarina, podvoz; tovar, teret; sporovozna roba....
Fraus optika optička obmana , obmana vida. ...
Fraus prevara, obmana....
Fraudulentan prevaran, varljiv, koji vara, lupeški, lukav....
Fraudirati varati, prevariti, obmanuti, krijumčariti....
Fratricidijum prav. bratoubistvo, sestroubistvo....
Sve reči na slovo f