Skip to main content

Frakcija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (latinski frangere lomiti, slomiti, skrhati, fractio lomljenje) 1. deo, odsek, odeljenje; 2. deo neke političke stranke (levičari, desničari) koji se u izvesnim pitanjima razilazi sa shvatanjem celine, krilo, grupa jednomišljenika; 3.hemija: tvar izdvojena precipitacijom ili kristali-zacijom; matematika: razlomak.

Reč Frakcija napisana unazad: ajickarf i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. франгере ломити, сломити, скрхати, фрацтио ломљење) 1. део, одсек, одељење; 2. део неке политичке странке (левичари, десничари) који се у извесним питањима разилази са схватањем целине, крило, група једномишљеника; 3. хем. твар издвојена преципитацијом или кристали-зацијом; мат. разломак.

Slično: 
Fraht vozarina, podvoz; tovar, teret; sporovozna roba....
Fraus optika optička obmana , obmana vida. ...
Fraus prevara, obmana....
Fraudulentan prevaran, varljiv, koji vara, lupeški, lukav....
Fraudirati varati, prevariti, obmanuti, krijumčariti....
Fratricidijum prav. bratoubistvo, sestroubistvo....
Sve reči na slovo f