Skip to main content

Franak značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. franc) osnova francuskog novčanog sistema=100 santima (francuski franak); osnova švajcarskog novčanog sistema=100 rapena (švajcarski franak).

Reč Franak napisana unazad: kanarf i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. франц) основа француског новчаног система=100 сантима (француски франак); основа швајцарског новчаног система=100 рапена (швајцарски франак).

Slično: 
Fraht vozarina, podvoz; tovar, teret; sporovozna roba....
Fraus optika optička obmana , obmana vida. ...
Fraus prevara, obmana....
Fraudulentan prevaran, varljiv, koji vara, lupeški, lukav....
Fraudirati varati, prevariti, obmanuti, krijumčariti....
Fratricidijum prav. bratoubistvo, sestroubistvo....
Sve reči na slovo f