Skip to main content

Franklinizacija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči 1. proizvođenje statičkog elektriciteta; 2.medicina: upotreba ovog elektriciteta u lečenju = franklinoterapija (naziv po Bendžaminu Franklinu, 1706— 1790).

Reč Franklinizacija napisana unazad: ajicazinilknarf i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: 1. произвођење статичког електрицитета; 2. мед. употреба овог електрицитета у лечењу = франклинотерапија (назив по Бенджамину Франклину, 1706— 1790).

Slično: 
Fraht vozarina, podvoz; tovar, teret; sporovozna roba....
Fraus optika optička obmana , obmana vida. ...
Fraus prevara, obmana....
Fraudulentan prevaran, varljiv, koji vara, lupeški, lukav....
Fraudirati varati, prevariti, obmanuti, krijumčariti....
Fratricidijum prav. bratoubistvo, sestroubistvo....
Sve reči na slovo f