Skip to main content

Fransijada značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (fr. franciade) period od 4godina: u francuskom republikanskom kalendaru.

Reč Fransijada napisana unazad: adajisnarf i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. франциаде) период од 4 год. у француском републиканском календару.

Slično: 
Fraht vozarina, podvoz; tovar, teret; sporovozna roba....
Fraus optika optička obmana , obmana vida. ...
Fraus prevara, obmana....
Fraudulentan prevaran, varljiv, koji vara, lupeški, lukav....
Fraudirati varati, prevariti, obmanuti, krijumčariti....
Fratricidijum prav. bratoubistvo, sestroubistvo....
Sve reči na slovo f