Skip to main content

Fras značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (nem. Frais)medicina: grč sa trzajem ili ukočenošću, šklopci, prekojas, padavica, eklampsija kod dece.

Reč Fras napisana unazad: sarf i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (нем. Фраис) мед. грч са трзајем или укоченошћу, шклопци, прекојас, падавица, еклампсија код деце.

Slično: 
Fraht vozarina, podvoz; tovar, teret; sporovozna roba....
Fraus optika optička obmana , obmana vida. ...
Fraus prevara, obmana....
Fraudulentan prevaran, varljiv, koji vara, lupeški, lukav....
Fraudirati varati, prevariti, obmanuti, krijumčariti....
Fratricidijum prav. bratoubistvo, sestroubistvo....
Sve reči na slovo f