Skip to main content

Frazeologija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phrasis, logfa) nauka o osobenim izrazima svojstvenim nekom jeziku; zbirka takvih izraza; prazno pričanje (bez vrednosti i sadržine).

Reč Frazeologija napisana unazad: ajigoloezarf i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. пхрасис, логфа) наука о особеним изразима својственим неком језику; збирка таквих израза; празно причање (без вредности и садржине).

Slično: 
Fraht vozarina, podvoz; tovar, teret; sporovozna roba....
Fraus optika optička obmana , obmana vida. ...
Fraus prevara, obmana....
Fraudulentan prevaran, varljiv, koji vara, lupeški, lukav....
Fraudirati varati, prevariti, obmanuti, krijumčariti....
Fratricidijum prav. bratoubistvo, sestroubistvo....
Sve reči na slovo f