Skip to main content

Frazirati značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: phrasis način izražavanja, izraz) 1. govoriti u frazama; 2. muz. jedan komad ili neku pesmu umetnički izvoditi. fraj (nem. frei) slobodan, besplatan. frajkor (nem. Frei-korps) dobrovoljački odred. frajla (nem. Fraulein) gospođica. frajlauf (nem. Freilauf) naprava, naročito na osovini velosipeda, pomoću koje se pogonski točak može isključiti; točak sa takvom napravom.

Reč Frazirati napisana unazad: itarizarf i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. пхрасис начин изражавања, израз) 1. говорити у фразама; 2. муз. један комад или неку песму уметнички изводити. фрај (нем. фреи) слободан, бесплатан. фрајкор (нем. Фреи-корпс) добровољачки одред. фрајла (нем. Фраулеин) госпођица. фрајлауф (нем. Фреилауф) направа, нарочито на осовини велосипеда, помоћу које се погонски точак може искључити; точак са таквом направом.

Slično: 
Fraht vozarina, podvoz; tovar, teret; sporovozna roba....
Fraus optika optička obmana , obmana vida. ...
Fraus prevara, obmana....
Fraudulentan prevaran, varljiv, koji vara, lupeški, lukav....
Fraudirati varati, prevariti, obmanuti, krijumčariti....
Fratricidijum prav. bratoubistvo, sestroubistvo....
Sve reči na slovo f