Skip to main content

Frikasirati značenje

šta znači Frikasirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Frikasirati (fr. fricasser) kuv. omanje komadiće mesa preliti začinjenim umokcem, zgotovljenim od kuvana, iseckana i proce-đena mesa.

Reč Frikasirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. фрицассер) кув. омање комадиће меса прелити зачињеним умокцем, зготовљеним од кувана, исецкана и проце-ђена меса.


Frisoileri pl. stranka u Sjed. Državama koja je tražila da se državna zemlja ...
Frimer treći mesec u nekadašnjem fr. republikanskom kalendaru ....
Frikcija trenje; trljanje; neslaganje stvarnih cena sa cenama koje su propisa...
Friktorijum odeljenje u kupatilu za trljanje kupača....
Friktidor mesec berbe ....
Frikasirati kuv. omanje komadiće mesa preliti začinjenim umokcem, zgotovljenim ...
Sve reči na slovo f